GARANTI

GARANTI

Samtliga våra mikrocementer har CE-märkning.

Vad innebär CE-märkningen? 

Det är ett europeisk typgodkännande som certifierar och garanterar, genom noggranna försök och tester, att produktens tekniska prestanda håller den prestandan som företaget hävdar. Det vill säga produkten uppfyller normerna för kvalitet och säkerhet som marknadsförs och är rätt för sitt avsedda syfte.

Våra produkter uppfyller de högsta kraven på marknaden. Vi erbjuder högt mekaniskt motstånd, liksom motstånd mot slitage, brand, sprickbildning, kemikalier och frätande ämnen, utöver detta har produkten en hög vidhäftningsförmåga och resistans. Optimala produkter med optimala egenskaper.

Topciments mikcocementgarantier varar i 5-10 år beroende på produkt. Garantin innebär att en defekt produkt ersätts, men inte med arbetet, detta får hantverkaren stå för. Garantin täcker eventuella tillverkningsfel på materialet med avseende på följande parametrar:

Vi på designcement lämnar 10 års garanti mot sprickor i cementen på jobb som vi utfört. Garantin gäller mot sprickor som endast uppstått i vår produkt, alltså inte om anledningen till sprickan kommer utav yttre påverkan. Microcementen är mycket flexibel som ni kan läsa mer om lite längre ner, men den bygger endast 3mm och kan därför inte motstå allt för stora yttre påfrestningar. Om ett underliggande material har spruckit eller ett föremål tappats i cementen ersätts inte skadorna. Cementen ska även ha tagits väl om hand av ägaren enligt medföljande instruktioner.
ELASTICITET

Vi garanterar att det inte kommer att bli några sprickor i microcementen. De elastiska egenskaperna hos Topciments microcement klarar mindre förändringar/rörelser i underlaget om dess applicering är korrekt. Om sprickor uppstår täcker garantin inte defekter som orsakas av dåligt underarbete vid beredning av underlaget.

logo-aktivcement-gray.png
Aktiv cement syd AB
559370-1666
Anders Pålssons väg 23 B
Klågerup, Sverige
info@aktivcement.se

Hitta inspiration på våra sociala medier

Följ oss:

AktivCement SE
© 2022 | Aktiv cement syd AB
All Rights Reserved.

Designed by: