SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Microcementen är 3-4mm tjock, denna är behandlad med en ytsealer som ger ett rep och fläckskydd till materialet. För att bibehålla maximalt fläckskydd bör ytsealern åter-appliceras med något års mellanrum, i badrum brukar vi rekommendera vartannat år men det beror såklart på hur mycket badrummet används. När vattnet sugs upp av cementen är det dags att applicera en ny sealer. Vid högt slitage kan sealern behöva förnyas oftare, vid lågt slitage mindre ofta.

Microcementen är en dekorativ ytbeläggning, och av uppenbara skäl därför ej oförstörbar, hårdheten på ytan är även beroende av underlaget. Materialets styrka kan jämföras med parkettgolv eller marmor, microcementen bör därför tas väl om hand. Rödvin, oljor mm klarar sig i normala fall flera timmar eller to.o.m dygn. Även om våra prover klarar långa perioder av rödvin mm. bör spill av vätskor som misstänks ge fläckar torkas upp så snabbt som möjligt för att ej ta sig in i porerna och lämna fläckar. Tänk även på att en sliten sealer har ett sämre fläckskydd, vi rekommenderar därför att man följer skötselråden och applicerar en ny sealer med ca 3-5 års mellanrum. Ytor som inte utsätts för slitage behöver aldrig lackas om.

Appliceringen av sealern är en mindre process, ytan ruggas lätt med ett fint sandpapper och sedan appliceras topsealern med rollern. Ytan kan beträdas igen efter 24-48h och möbleras efter 5-7 dagar. Då vår cement andas kan våta mattor, övervattnade krukor och annat som är blött och försluter ytan med tiden tränga igenom sealern och missfärga cementen. Detta gäller framförallt de första 2 veckorna men det är något man ändå bör tänka på. I ett badrum rekommenderar vi alltid att man använder en duschskrapa för att förhindra att stående vatten tränger ner i cementen.
BADRUM
Ytan får beträdas först efter 24 timmar, gärna 48h om så är möjligt, och då med försiktighet. Ytan kommer vara mycket känslig mot vätskor under de första dagarna. Vi rekommenderar att duschen ej används de första 5 dagarna, gärna en vecka om möjligt. Täck inte över microcementen för att ”skydda” den under de första 2 veckorna då den inte torkar som den ska då och kan missfärgas. 4-5 dagar efter färdig applicering kan man täcka över delar av golvet under några timmar, men glöm ej att avlägsna pappen efter de timmarna.

Produkten är ej genom härdad förrän efter totalt en månad. Microcementen ska ej rengöras under de första två veckorna efter applicering, därefter rengörs den enligt rekommendationerna nedan.

Det vardagliga underhållet görs med vatten eller ett PH-neutralt rengöringsmedel, vill man göra en djuprengöring har vi ett starkare rengöringsmedel anpassat för vår microcement.

I ett badrum med microcement rekommenderar vi alltid att man använder en duschskrapa. På så vis undviker ni kalkfläckar samt eventuella missfärgningar av att vattnet blir stående på samma punkt alltid. Detta är extra viktigt om fallet ej är optimalt i ert badrum, men alltid att rekommendera.

Låt ej våta handdukar, badrumsmattor eller annat som försluter ytan ligga kvar på golvet. Detta kommer “kväva” microcementen och eventuellt tränga ner i sealern vilket ger en missfärgning. Shampooflaskor och tvål ska ej ställas direkt på microcementen, precis som på kakel och klinker kan detta lämna permanenta fläckar. Microcementen är enkelt att städa då det inte finns några fogar att hålla rent, men det är inte ett optimalt material för den som aldrig städar eller vet med sig att den är lite slarvig.

UNDERHÅLL

Microcementen får ej rengöras under de första två veckorna, efter två veckor rengörs materialet med vatten eller med ph-neutrala rengöringsmedel. Rengöringsmedel kan köpas av oss, skulle ni föredra andra rengöringsmedel går det också bra, det är då VIKTIGT att rengöringsmedlet är Ph-neutralt.

För att upprätthålla materialets lyster och ge skydd åt ytorna kan man även applicera vårt vax med jämna nmellanrum, vaxet kommer dock göra ytan glansigare. Vid förfrågan kan vi komma och djuprengöra samt vaxa era ytor, vi har då även möjlighet att se när det är dags att lägga på en ny topsealer. Topsealern bör återappliceras vart tredje till femte år beroende på vilken yta det ligger på samt slitaget den utsätts för.

Precis som med trägolv, marmor eller liknande så är detta en rekommendationer för att ständigt ha en ”ny”, fräsch och slitstark yta. Det finns de som gillar utseendet av att ytan blir ”råare” med tiden, och då krävs ett mindre skydd. Detta är en smaksak men man ska vara medveten om att även fläckskydd mm. försämras samt att våra garantier ej gäller om golvet ej skötts enligt våra rekommendationer. Om ej underhållet sköts enligt ovanstående så kan vi heller ej garantera att en topsealer eller djuprengöring ger dig det resultatet ni önskar när vi kommer för att underhålla ert golv.
maintenance.jpg

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

  • Rengör aldrig en microcement yta med kemiska produkter, alltid ph-neutrala rengöringsmedel eller endast vatten.
  • Lämna ej våta handdukar, kläder, krukor eller annat som inte låter ytan andas under en längre tid, detta riskerar att lämna permanenta missfärgningar. Använd alltid en duschskrapa för att undvika missfärgningar i ett badrum. 
  • Städa upp sten och grus för att undvika repor. Även tapp av tunga saker kan av förklarliga skäl lämna märken.
  • Microcementen har ett starkt skydd mot kemikalier, men dessa bör trots det torkas upp omedelbart och ytan rengöras med en ph-netraul produkt.
  • Undvik att utsätta ytorna för blekmedel, ammoniak, starka rengöringsmedel, stark såpa, sura ämnen, ättika och andra starka vätskor. Dessa kan om de inte tas bort i tid tränga igenom skyddslacken och skada cementen.

GARANTIER

Vi lämnar 10 års garanti på att vår microcement inte spricker. Denna garantin gäller mot sprickor i endast microcementen. Med andra ord så gäller ej garantin om det underliggande materialet spricker. Garantin gäller endast om ytorna skötts enligt våra rekommendationer, med det menas ej att vi måste göra årlig rengöring, men att vi lägger på en ny topsealer med något års mellanrum beroende på slitage.

Garantin gäller ej om ni ej skött skötsel/serviceråden, onormal användning eller övrig vanvård. Skulle materialet mot all förmodan spricka och det inte är något underliggande som orsakat sprickan så åtgärdar vi felet i mån av tid, dock alltid inom 6 månader. Garantin gäller ej mot sprickor i Aquaciment vid applicering i Pool, detta då flera yttre faktorer spelar in i vårt klimat.
logo-aktivcement-gray.png
Aktiv cement syd AB
559370-1666
Anders Pålssons väg 23 B
Klågerup, Sverige
info@aktivcement.se

Hitta inspiration på våra sociala medier

Följ oss:

AktivCement SE
© 2022 | Aktiv cement syd AB
All Rights Reserved.

Designed by: